Odvajači kondenzata

Odvajači kondenzata se koriste prije parnih turbina za spriječavanje mehaničkih oštećenja zbog kondenzata u pari.

 

Tehnički podaci (PDF):      Odvajači kondenzata
Odvajači kondenzata