Igličasti ventili

Idealan zaporni član za mjernu opremu i instrumentaciju

 

Temperatura medija:

-20°C do +180°C 

Maksimalni tlak:

400 bar 

 

Tehnički podaci (PDF):     Igličasti ventil