Reducir rashladni ventili za paru

Koriste se za smanjenje tlaka i temperature pare u svrhu opskrbe vlastitog postrojenja parom nižih parametara.

Tehnički podaci (PDF):      Reducir rashladni ventili za paru
Reducir rashladni ventili za paru