Nivo elektrode

Sigurnosna funkcija u kotlovskom bubnju kao zaštita od povišenja ili sniženja nivoa napojne vode.

Tehnički podaci (PDF):      Nivo elektrode
Nivoelektrode