Elektropneumatski pozicioner

Linearna funkcija je najbolji izbor za upravljanje ventilom s visokom točnošću. Zbog stlačljivosti zraka kod pneumatskih aktuatora potreban je pozicioner koji eliminira tu nepredvidljivu varijablu. On provjerava razliku između ulaznog signala i otvorenosti ventila te smanjuje razliku među istima. 

Područje primjene:

Kod pneumatskih linearnih aktuatora

Ulazni parametri:

0,2-1 bar ili 0/4-20 mA

 Okolna temperatura:

-40°C do +80°C 

 Pogonski tlak

1,4-7 bar