Brzozatvarajući ventili za plin

Kod procesa s potencijalno opasnim radnim uvjetima nužno je koristiti sigurnosne brzozatvarajuće ventile da se održi sigurna radna okolina.

Sigurnosni ventili se u slučaju nestanka struje zatvaraju pomoću opruga s vremenom zatvaranja manjim od 1 sekunde.

Područje primjene:

Eksplozivni plinovi prema G260 prva, druga i treća grupa plinova

Radni tlak:

0-5 bar prema EN 161, tj. 0-16 bar prema DIN 3394

Radna temperatura:

-20°C do +120°C

Okolna temperatura:

-20°C do +80°C 

Prirubni spojevi:

Sukladno DIN i ANSI normama

 

 

Tehnički podaci (PDF):
       Brzozatvarajući ventili